Wykłady

W ramach dzialalności Stowarzyszenia chętnie organizujemy szkolenia czy wykłady otwarte dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą nauczania języka polskiego i kultury polskiej.

W 2018 r. Wykład pt. „W poszukiwaniu motywacji do nauki języka polskiego” dr Maria Czempka-Wiewióra i dr Wioletta Haduk-Gawron.

W 2016r. dzięki uprzejmości Uniwersytetu Śląskiego zorganizowaliśmy cykl 5 wykładów otwartych w Domu Polskim w Dublinie.

  1. Wykład 1 “Wielka literatura dla małego brzdąca, czyli o założeniach i tworzeniu warsztatów językowo-literackich dla dzieci” prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska.
  2. Wykład 2 “Globalizacja kulturowa w świecie dziecka, dorosłego i rodziców” dr hab. Iwona Loewe
  3. Wykład 3 “Wieczór śląski. Tradycje, kuchnia, język, obyczaje, śląskie narracje” prof. dr hab. Jolanta Tambor
  4. Wykład 4 “250 lat teatru publicznego w Polsce” dr Dorota Fox
  5. Wykład 5 “O tym, co zmienia się w polskiej ortografii i dlaczego?” dr hab. Danuta Krzyżyk