Co robimy

Działalność Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego to przede wszystkim promocja kultury polskiej i języka polskiego oraz działalnia integracyjne środowiska polonijnego z lokalną społecznością irlandzką.

W tym celu: