Szkoła polonijna

Polska Szkoła Weekendowa „Kleks” oferuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci powyżej 4 roku życia. Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię Polski. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 i są organizowane w 4-godzinnych blokach programowych.

Polska Szkoła Weekendowa „Kleks” działa pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Polska Szkoła Weekendowa „Kleks” jest miejscem spotkań dzieci, które w przyjaznym otoczeniu i pod fachową opieką mają możliwość rozwoju umiejętności językowych, a przede wszystkim utrzymania dwu – albo nawet wielojęzyczności. Oprócz nauki języka chcemy zaoferować dzieciom również zajęcia plastyczne, muzyczne a przede wszystkim dobrą zabawę.

Mamy nadzieję stworzyć także miejsce spotkań Rodziców/Opiekunów dzieci, gdzie będą mieli możliwość wymiany poglądów na temat wychowywania dzieci dorastających w kulturze innej aniżeli ta dobrze im znana.

Działalność Polskiej Szkoły Weekendowej „Kleks” jest wspierana przez Stowarzyszenie „Wolność i Demokracja” w ramach projektu współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Więcej o szkole można przeczytać Polska Szkoła Weekendowa „Kleks”