O stowarzyszeniu

Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne 

Głównym celem PISE jest promocja polskiej i europejskiej kultury oraz wielojęzyczności z naciskiem na integrację środowisk polonijnych z lokalną społecznością irlandzką oraz innymi narodowościami, grupami kulturowymi, religijnymi i mniejszościami.

Działania PISE mają na celu:
• promocję polskiej i irlandzkiej kultury, historii i sztuki.
• nauczanie języka polskiego, historii, geografii Polski oraz innych języków obcych w formie kursów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
• współpracę z organizacjami edukacyjnymi i kulturalnymi w Irlandii.
• organizację szkoleń, kiermaszy, muzycznych, tanecznych i teatralnych festiwali, koncertów, wystaw artystycznych, naukowych i kulturalnych spotkań, seminariów, konferencji na tematy związane z głównym celem Stowarzyszenia.
• organizację obozów, półkolonii,  letnich szkół, kursów, treningów i obozów sportowych.
• publikację książeczek, magazynów, broszur na temat historii, kultury, integracji europejskiej, globalizacji oraz zachodzących zmian w  kulturze masowej.
• promocję działaności PISE w prasie, radio, telewizji i internecie.

Realizacja większości założeń PISE odbywa się poprzez prowadzoną przez Stowarzysznie Polską Szkołę Weekendową „Kleks”

Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne jest organizacją non-profit.

(Polish – Irish Educational Association CLG)  registered in Ireland, Reg. No 557734.
Charity Reg. No (RCN): 20102371
CHY No: 21675; CRO No: 557734

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą działalność prosimy o wpłacanie datków na konto:
Polish-Irish Educational Association  CLG (PIEA)
Allied Irish Banks
Sort Code: 933023
Account Number: 38419037

BIC AIBKIE2D
IBAN  IE08AIBK93302338419037

opis wpłaty: na cele statutowe PIEA/in support of PIEA objectives