Promocja j.polskiego w Irlandii

Promocja języka polskiego i kultury polskiej wpisana jest w działalność stowarzyszenia. W tym celu organizujemy lekcje języka polskiego zarówno dla osób o polskich korzeniach oraz obcokrajowców. Ponadto organizujemy wydarzenia kulturalne, których celem jest promocja polskiej kultury.

Ponadto, wspólnie z innymi organizacjami polonijnymi działającymi na terenie Irlandii, aktywnie lobbujemy na rzecz wporwadzenia nauczania języka polskiego do szkół irlandzkich.